Лист начальнику управління ДАІ ГУ МВС України в м. Києві щодо сексизму

Начальнику  управління

полковнику міліції

Макаренку Миколі Миколайовичу

ГО «Інсайт», член Коаліції з протидії дискримінації в Україні.

Шевченко Олени Олегівни

Шановний  Миколо Миколайовичу!

24 липня 2014 року на офіційному сайті Управління ДАІ ГУ МВС України в м. Києві у розділі «Головна: поради водіям: жінка за кермом» було опубліковано інформаційний  матеріал для жінок, які керують автомобілем, або хочуть навчитися керувати автомобілем, який є сексистським та дискримінаційним за своїми формою та змістом. Цей матеріал не тільки дискримінують жінок, але й потурає розповсюдженню стереотипів та формуванню дискримінаційного ставлення щодо жінок на дорозі/за кермом.

 Ми припускаємо, що після чисельних коментарів, щодо образливості та/або непрофесійності цього матеріалу, його було знято з офіційного сайту Управління ДАІ ГУ МВС України в м. Києві, без будь-якого пояснення або вибачень. Вважаємо недостатнім лише видалення матеріалу без вжиття необхідних «позитивних дій», з метою спростування трансльованих у суспільство дискримінаційних упереджень, що можуть призвести до нерівного ставлення до жінок, та, як наслідок, їх обмеженого доступу до сфери керування транспортними засобами.

Коаліція з протидії дискримінації в Україні  звертається до Управління ДАІ ГУ МВС України в м. Києві з вимогами принести офіційні вибачення з приводу опублікування цього матеріалу, та опублікування ґрунтовного пояснення щодо неприпустимості вживання дискримінаційної лексики щодо жінок, трансляції гендерних стереотипів та приниження честі та гідності особи у зв’язку з її біологічною статтю.

Нагадаємо, що в Україні рівність жінок та чоловіків закріплено в Конституції України, Законі України ««Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та Законі України «Щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні». Так, зокрема, державна політика    щодо   забезпечення   рівних   прав   та можливостей жінок і чоловіків має бути спрямована на:

- утвердження ґендерної рівності;

- недопущення дискримінації за ознакою статі;

- застосування позитивних дій;

- забезпечення рівної участі  жінок  і  чоловіків  у  прийнятті суспільно важливих рішень;

- забезпечення рівних   можливостей  жінкам  і  чоловікам  щодо поєднання професійних та сімейних обов'язків;

- виховання і   пропаганду  серед  населення  України  культури ґендерної рівності,  поширення  просвітницької  діяльності  у  цій сфері;

- захист суспільства    від    інформації,    спрямованої    на дискримінацію за ознакою статі.

У інформаційному матеріалі, що був опублікований на вашому сайті містяться недостовірні та не підтвердженні відомості та припущення, що ґрунтуються на гендерних стереотипах, образливі припущення сексистського характеру та інші відомості, що не відповідають дійсності.

Публікація подібного матеріалу лише утверджує поширенні у суспільстві стереотипи, щодо «неповноцінності» жінок, неспроможність жінок опановувати «чоловічі» професії та нездатності контролювати себе. Державні органи не можуть дозволяти собі бути трансляторами подібних упереджень, адже мають розуміти, що саме такі матеріали та ставлення формують суспільну думку та сприяють дискримінації в Україні.

Нагадаємо, що метою Закону «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»  є досягнення паритетного становища жінок і чоловіків   у   всіх  сферах  життєдіяльності  суспільства  шляхом правового  забезпечення  рівних  прав  та  можливостей   жінок   і чоловіків,   ліквідації   дискримінації   за   ознакою   статі  та застосування  спеціальних  тимчасових  заходів,   спрямованих   на усунення   дисбалансу   між   можливостями   жінок   і   чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією (254к/96-ВР) і законами України. Крім того, нагадаємо, що згідно ЗУ "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" державні органи та їх структурні підрозділи у своїй роботі повинні керуватися принципом недискримінації та рівності, в тому числі при написанні "освітніх матеріалів" для широкої публіки.

Дискримінація за ознакою статі -  дії  чи  бездіяльність,  що виражають  будь-яке  розрізнення,  виняток або привілеї за ознакою статі,  якщо  вони  спрямовані  на  обмеження  або  унеможливлюють визнання,  користування  чи  здійснення на рівних підставах прав і свобод людини для жінок і чоловіків.

Саме тому, ми звертаємося з вимогами:

- принести офіційні вибачення з приводу публікації дискримінаційного щодо жінок матеріалу;

- опублікувати інформаційний матеріал щодо недопущення дискримінації та сексизму по відношенню до жінок;

- провести тренінги для керівництва та особового складу ГУ МВС України, щодо гендерної рівності та недискримінації, в чому готові надати Вам всіляку допомогу, а саме: тренерів та необхідні інформаційні матеріали.

Додатки:

1) скріншот сторінки;

2) Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;

3) Закон України «Щодо запобігання та протидії дискримінації» .

05.08.14                                                               Коаліція з протидії дискримінації в Україні

                                                                   Голова ГО «Інсайт», Шевченко Олена Олегівна