Антидискримінаційна дія: розробка змін до законодавства, інформаційна кампанія, он-лайн консультування та ведення індивідуальних справ

NoBorderslogoОрганізація, що виконує проект: Громадська організація "Центр "Соціальна дія"

Мета проекту: внесення змін до закону № 10468 та інших відповідних законів України для створення ефективного механізму протидії та захисту від дискримінації, інформування суспільства про проблему дискримінації як на прикладі окремих випадків, так із залученням експертів та НУО (включаючи експертний потенціал КПД) та юридичне консультування з питань дискримінації та ведення пілотних справ у суді.

Підтримка антидискримінаційного руху через посилення спроможності Коаліції з протидії дискримінації в Україні [1] (далі КПД) та продовження підтримки її роботи. Розробка пакету змін до закону № 10468 та по можливості до інших законів України із метою створення ефективного механізму протидії та захисту від дискримінації (у партнерстві із офісом Уповноваженого ВР із прав людини та організаціями членами УПД); подання пакету до ВР та його прийняття. Проведення інформаційної кампанії із двома основними фокусами: 1) посилення інформування про роботу КПД в Україні (включно із адвокацією змін до законодавства), 2) інформування широких верств суспільства про проблему дискримінації різних груп, захист від дискримінації та права людини. Юридична підтримка пілотних стратегічних справ з дискримінації різних груп та їх доведення до розгляду у суді. Проведення он-лайн консультування з питань дискримінації різних цільових груп.

Короткотривалі результати: опубліковано в ЗМІ та сайтах КПД і ЦСД низку аналітичних матеріалів про проблему дискримінації в Україні, її окремі види та прояви; проведено інформаційну кампанію для підтримки внесення змін до закону № 10468; у партнерстві із КПД та офісом Уповноваженого [2] розроблено та внесено на розгляд ВР пакет змін до закону № 10468 із метою створення механізму протидії та захисту від дискримінації в Україні; продовжено конкурс стратегічних справ із дискримінації для тестування можливості ефективного застосування законодавства.  

Довготривалі результати: доведено до вирішення стратегічні справи,  створено перші прецеденти застосування антидискримінаційного законодавства; рекомендації щодо реформування кримінально-правових механізмів захисту та протидії дискримінації враховано в процесі реформування закону № 10468 та кримінального права; проблема дискримінації є висвітленою у ЗМІ; громадськість розуміє що таке дискримінація, яких видів вона може набувати та яким чином із нею можна боротися.[1] Детальніше про КПД див. тут http://www.antidi.org.ua/

[2] На сьогодні напрямок протидії дискримінації є одним із пріоритетів офісу Уповноваженого. Ше в травні 2012 року, в офісі було назначено представника Уповноваженого із питань недискримінації, гендерної рівності та прав дитини – Філіпішину А.А. Такий напрямок роботи є одним із чотирьох пріоритетів роботи офісу. Саме із цим представником Уповноваженого зараз співпрацює КПД. ДДив. Детальніше про пріоритети тут http://www.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1652:2012-05-17-15-58-32&catid=17:2010-12-07-14-45-33&Itemid=214