Досягнення рівності: спільний підхід для покращення стану рівності та недискримінації

logo4Організації, що виконують проект: Центр Соціальна дія/проект «Без кордонів», Центр інформації про права людини, Центр Громадянських Свобод

Мета проекту: посилення спроможності громадських організацій (членів КПД та інших), що працюють в сфері недискримінації та рівності, підвищення спроможності організацій та груп, що представляють меншини та надання їм можливостей ефективно запобігати та протидіяти дискримінації; створення публічного діалогу навколо проблеми дискримінації та нерівності в Україні.

Очікувані результати:

1.Внесені зміни до антидискримінаційного законодавства та розроблено політику його імплементації (включно із розширенням списку захищених характеристик та створенням ефективного механізму). Громадські організації (члени КПД) приймають участь у формуванні державної політики впровадження захисту та запобіганню дискримінації як на національному, так і на місцевих рівнях.

2.Посилена увага суспільства до питання толерантності, недискримінації та рівності. Розпочато ширший громадський діалог про проблематику недискримінації та рівності, розпочато громадську кампанію інформування та роботу із ЗМІ для транслювання повідомлень про невід’ємність прав людини, важливість захисту принципів недискримінації та рівності для кожного громадянина України, таким чином формулюючи знання про проблему та шляхи її вирішення у громади. 3.Збільшено кількість членів КПД та рівень їх залученності до роботи мережі. Через проведення навчання покращено рівень знань окремих членів КПД та їх спроможність проводити проекти на локальних рівнях та співпрацювати із різними акторами для покращення ситуації із просуванням принципів недискримінації та рівності в Україні.

4.Покращено висвітлення проблеми дискримінації та нерівності в ЗМІ. Підвищено стандарти висвітлювання відповідних матеріалів у ЗМІ на національному та локальному рівнях. Через проведення навчання ЗМІ, створення посібника, залучення окремих журналістів до написання матеріалів та пошуку справ з випадками дискримінації для подальшого висвітлення. Проведення кампанії підвищення обізнаності громади із проблемою та залучення різних акторів до ширшої дискусії про можливі шляхи її вирішення.

 5.Підвищено рівень обізнаності громадян про механізми захисту від дискримінації та нерівності. Через підвищення спроможності громадських організацій та органів виконавчої влади на різних рівнях, збільшено мережу громадських організацій та центрів безоплатної правової допомоги, готових надавати консультації жертвам дискримінації та домагатися справедливого відшкодування.

 Термін реалізації: 2014 – 2015 роки

 Підтримано: Європейська Комісія, Міжнародний фонд "Відродження"