Суспільство та проблеми захисту від дискримінації: експертний погляд

Організація, що виконує проект: Незалежний центр політичних досліджень (НЦПД)

Мета проекту: Сприяти розробці та впровадженню проекту Закону України "Про захист від дискримінації" Коаліцією з протидії дискримінації в Україні шляхом проведення комплексних досліджень стосовно основних проблем та викликів щодо дискримінаційних груп (цільових груп проекту), проблем формування та реалізації державної політики в сфері протидії дискримінації.


Очікувані результати:
- Підготовлено та оприлюднено аналітичний звіт стосовно аналізу напрацювань НУО, експертів, міжнародних організацій щодо основних проблем та викликів в сфері формування та реалізації державної політики стосовно протидії дискримінації, основних проблем дискримінаційних груп, які були здійснені в Україні за останні 2 роки з метою включення їхніх результатів до пояснювальної записки закону, аналітичних продуктів проекту;

- Організовано та проведено кількісні та якісні соціологічні дослідження стосовно ставлення суспільства до проблем в сфері формування та реалізації політики в сфері протидії дискримінації стосовно різних дискримінаційних груп;

- Визначено основні проблеми та виклики, дискримінаційні практики, які використовуються владою та суспільством стосовно цільових груп в різних регіонах України (основні практики, причини, рекомендації);

- Оприлюднено та поширено інформацію для суспільства стосовно проблем дискримінації з метою привернення уваги до проявів дискримінації в Україні.