Антидискримінаційна дія: час змін

Організація, що виконує проект: Громадська організація “Міжрегіональний центр ЛГБТ-досліджень Донбас Соц-Проект”

Мета проекту: Напрацювання погодженого з експертами та зацікавленими сторонами комплексу поправок до чинного українського законодавства в сфері захисту від дискримінації з одночасним посиленням спроможності неурядових організацій, зокрема таких, що представляють інтереси міноритарних груп, до адвокатування та лобіювання антидискримінаційних ініціатив.
Очікувані результати:

Короткотривалі результати:

- Доопрацьовано проект Закону України “Про захист від дискримінації” на основі аналізу результатів його обговорення у широкому колі українських та закордонних експертів з правозахисту, представників міноритизованих груп та широкого загалу;

- Складено пояснювальну записку до законопроекту на основі проведеного метааналізу соціологічних та правничих досліджень;

- Розроблено пропозиції щодо внесення змін, вдосконалення та приведення законодавства у відповідність до ЗУ “Про захист від дискримінації”, напрацьовані пропозиції включено до Прикінцевих положень тексту законопроекту; складено порівняльну таблицю до проекту Закону

- Проект Закону України “Про захист від дискримінації” подано на розгляд до Верховної Ради України, організовано комітетські слухання стосовно перспектив прийняття Закону України “Про захист від дискримінації”;

- Легалізовано Коаліцію з питань протидії дискримінації, напрацьовано стратегічний план її розвитку.

Довготривалі результати:

- Верховною Радою України прийнято Закон України “Про захист від дискримінації”; на його основі внесені зміни до чинного законодавства України та покращено відповідні механізми захисту людини від дискримінації;
- Через легалізацію Коаліції з питань протидії дискримінації посилено спроможність громадських організацій, що представляють інтереси міноритарних груп, у сфері адвокації та лобіювання;
- Забезпечено системний розвиток Коаліції через виконання її стратегічного плану.