ЗМІЦНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОАЛІЦІЇ З ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ В УКРАЇНІ ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ НАВЧАЛЬНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ЗАХОДІВ

Організація, що виконує проект: Громадська організація «Центр Громадянських Свобод»

Мета проекту: сприяти підвищенню організаційного потенціалу КПД та її членів за допомогою розробки та реалізації комплексу інноваційних освітніх заходів, як для самих членів Коаліції, так і для її цільових груп.

Детальніше...

Антидискримінаційна дія: розробка змін до законодавства, інформаційна кампанія, он-лайн консультування та ведення індивідуальних справ

NoBorderslogoОрганізація, що виконує проект: Громадська організація "Центр "Соціальна дія"

Мета проекту: внесення змін до закону № 10468 та інших відповідних законів України для створення ефективного механізму протидії та захисту від дискримінації, інформування суспільства про проблему дискримінації як на прикладі окремих випадків, так із залученням експертів та НУО (включаючи експертний потенціал КПД) та юридичне консультування з питань дискримінації та ведення пілотних справ у суді.

Детальніше...

Антидискримінаційна дія: час змін

Організація, що виконує проект: Громадська організація “Міжрегіональний центр ЛГБТ-досліджень Донбас Соц-Проект”

Мета проекту: Напрацювання погодженого з експертами та зацікавленими сторонами комплексу поправок до чинного українського законодавства в сфері захисту від дискримінації з одночасним посиленням спроможності неурядових організацій, зокрема таких, що представляють інтереси міноритарних груп, до адвокатування та лобіювання антидискримінаційних ініціатив.

Суспільство та проблеми захисту від дискримінації: експертний погляд

Організація, що виконує проект: Незалежний центр політичних досліджень (НЦПД)

Мета проекту: Сприяти розробці та впровадженню проекту Закону України "Про захист від дискримінації" Коаліцією з протидії дискримінації в Україні шляхом проведення комплексних досліджень стосовно основних проблем та викликів щодо дискримінаційних груп (цільових груп проекту), проблем формування та реалізації державної політики в сфері протидії дискримінації.

Більше про проект

Розробка рекомендацій та створення підґрунтя для реформування кримінально-правових механізмів протидії дискримінації в Україні

Організація, що виконує проект: Центр «Соціальна Дія» Проект «Без Кордонів».

Мета проекту: Напрацювання погодженого з експертами та зацікавленими сторонами комплексу поправок до чинного кримінального та кримінально-процесуального законодавства України в сфері захисту від дискримінації, боротьби зі злочинами на ґрунті ненависті та мови ворожнечі з одночасним посиленням спроможності правозахисних організацій та організацій, що представляють інтереси вразливих груп, до адвокатування та лобіювання анти-дискримінаційних ініціатив і покращенням знань та практичних навичок різних соціальних та професійних груп в сфері протидії дискримінації, зокрема організацій груп, що працюють для захисту прав та представляють інтереси меншин, а також акторів, що працюють в напрямку реалізації реформи кримінального права України.

Більше про проект