Україна-ООН

Відповіді України від 21 січня 2014 року на перелік запитань у зв'язку з   6-ю  періодичною  доповіддю  України у  Комітеті  з  економічних, і  культурних прав Економічної та Соціальної Ради (ЕКОСОС) ООН

 Завантажити (російською мовою)

Завантажити (англійською мовою)

Відеозвернення з питання прав людини для ЛГБТ Верховного комісара ООН з прав людини Наванетхем Піллей від 28 липня 2011 (стенограма)

Завантажити (російською мовою)

Доповідь, представлена на Універсальний періодичний огляд ООН: Чотирнадцята сесія Ради ООН з прав людини для Універсального періодичного огляду (другий цикл), 25.03.2012

Завантажити (англійською мовою)

Подання в доповідь Спеціального доповідача з питань сучасних форм расизму, расової дискримінації, ксенофобії і пов'язаної з ними нетерпимості для Генеральної Асамблеї (68-й сесії, вересень 2013)

Завантажити (англійською мовою)

Огляд України в Комітеті з прав людини Організації Об'єднаних Націй 108-й сесії Подання неурядових організацій до Переліку питань, що підлягають обговоренню в зв'язку з розглядом 7-го періодичної доповіді України, прийнятої Комітетом на його 106-й сесії (CCPR/C/UKR/CO/7)

Завантажити (англійською мовою) 

Рада Європи

Загальнополітичні рекомендації Європейської комісії проти расизму та нетерпимості (ЄКРН) на адресу урядів:


Общеполитическая рекомендация ЕКРИ № 1: Борьба с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и нетерпимостью
Формат документа — PDF.
Мова документа — Російська.
Завантажити документ


Общеполитическая рекомендация ЕКРИ № 2: Специализированные органы по борьбе с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и нетерпимостью на национальном уровне
Формат документа — PDF.
Мова документа — Російська.
Завантажити документ


Общеполитическая рекомендация ЕКРИ № 3: Борьба с расизмом и нетерпимостью в отношении рома/цыган
Формат документа — PDF.
Мова документа — Російська.
Завантажити документ


Общеполитическая рекомендация ЕКРИ № 4: Национальные исследования по вопросам восприятия проблем расизма и дискриминации их потенциальными жертвами
Формат документа — PDF.
Мова документа — Російська.
Завантажити документ


Общеполитическая рекомендация ЕКРИ № 5: Борьба с нетерпимостью и дискриминацией в отношении мусульман
Формат документа — PDF.
Мова документа — Російська.
Завантажити документ


Общеполитическая рекомендация ЕКРИ № 6: О противодействии распространению материалов расистского, ксенофобского и антисемитского характера через Интернет
Формат документа — PDF.
Мова документа — Російська.
Завантажити документ


Общеполитическая рекомендация ЕКРИ № 7: О национальном законодательстве по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией
Формат документа — PDF.
Мова документа — Російська.
Завантажити документ


Общеполитическая рекомендация № 8 в области общей политики ЕКРИ по борьбе с расизмом в процессе противодействия терроризму
Формат документа — PDF.
Мова документа — Російська.
Завантажити документ


Общеполитическая рекомендация № 9 в области общей политики ЕКРИ по борьбе с антисемитизмом

Формат документа — PDF.
Мова документа — Російська.

Завантажити документ

Україна-Рада Європи

ECRI Report on Ukraine (fourth monitoring cycle)

Adopted on 8 December 2011, published on 21 February 2012.
This report was drawn up by ECRI and covers the situation up to 23 June 2011. Any development subsequent to this date is not covered in the following analysis nor taken into account in the conclusions and proposals made by ECRI. The report focuses on implementation and evaluation. It examines the extent to which ECRI’s main recommendations from previous reports have been followed. The report also contains an evaluation of policies adopted and measures taken, as well as an analysis of new developments in Ukraine.
Document format — PDF.
Language of the document - Ukrainian.

Завантажити документ


Доповідь ЄКРН по Україні (четвертий цикл моніторингу)

Прийнята 8 грудня 2011 року, опублікована 21 лютого 2012-го.
Ця доповідь була складена Європейською комісією проти расизму та нетерпимості (ЄКРН) та містить опис ситуації до 23 червня 2011 року. Розвиток подій після цієї дати не розглядався й не враховувався у висновках та пропозиціях, розроблених Комісією. У доповіді увагу зосереджено на виконанні та оцінці, зокрема — зазначається, якою мірою було виконано основні рекомендації попередніх доповідей ЄКРН. Доповідь також містить оцінку прийнятої політики та вжитих заходів, аналізує нові тенденції в Україні.
Формат документа — PDF.
Мова документа — Українська.

Завантажити документ

ЄС

Директива: 2000/43/EC Дискримінація за ознакою раси

Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin.
Формат документа — Microsoft Word.
Мова документа — Англійська.

Завантажити документ


Директива: 2000/78/EC Дискримінація в сфері працевлаштування та зайнятості
Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation.
Формат документа — Microsoft Word.
Мова документа — Англійська.
Завантажити документ


Директива: 2004/113EC Дискримінація за ознакою статі/гендеру в сфері доступу до товарів і послуг
Council Directive 2004/113/EC of 13 December 2004 implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services.
Формат документа — Microsoft Word.
Мова документа — Англійська.
Завантажити документ


Директива: 2006/54/EC Дискримінація за ознакою статі/гендеру в сфері працевлаштування та зайнятості

Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation (recast).
Формат документа — Microsoft Word.
Мова документа — Англійська.

Завантажити документ

Україна-Європейський Союз

Витяг щодо питань, пов’язаних із протидією дискримінації
Про Національний план з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

Завантажити документ

Порядок денний асоціації Україна—ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію
Порядок денний асоціації Україна—ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію, що набрав чинності 23 листопада 2009 року, на сьогодні є одним із трьох ключових документів, які визначають засади співробітництва між Україною та ЄС, а також перспективи європейської інтеграції України. 
Головним із зазначених документів до моменту укладення Угоди про асоціацію, яка прийде йому на зміну, є Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, що діє з 1 березня 1998 року. Порядок же денний асоціації Україна—ЄС визначає перелік пріоритетних напрямів реформ, здійснення яких є необхідним уже зараз, для того щоб поглиблене співробітництво між Україною та ЄС, засади якого визначатимуться Угодою про асоціацію, стало можливим.
Порядком денним, зокрема, передбачається необхідність розробки сучасних засад правового регулювання захисту прав меншин від дискримінації і утисків, відповідно до європейських і міжнародних стандартів (див. підпункт «с» пункту (ііі) статті 2.1 розділу III).
ЄС зі свого боку вже 7 березня 2011 року затвердив Національну індикативну програму на 2011–2013 роки, яка передбачає надання Україні коштів у розмірі 470 мільйонів євро як фінансової підтримки для здійснення реформ, які є передумовою укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Завантажити документ
 
План дій з лібералізації візового режиму (ПДЛВР)
План дій з лібералізації візового режиму (ПДЛВР) був наданий Європейським Союзом Україні на саміті в Брюсселі 22 листопада 2010 року та схвалений обома сторонами в рамках Візового діалогу з метою розробки умов запровадження безвізового режиму між ЄС та Україною у довгостроковій перспективі, започаткованого ще 9 вересня 2008 року під час Саміту «Україна—ЄС» у Парижі.
План дій містить перелік умов, які мають бути виконані українською стороною поряд із ефективною імплементацією Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб від 15 січня 2008 року для того, щоб ЄС запровадив безвізовий режим для громадян України при здійсненні ними короткострокових поїздок до країн—учасниць ЄС.
Значною мірою План дій ґрунтується на переліку пріоритетів, визначених у Порядку денному асоціації Україна—ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію від 23 листопада 2009 року. Зокрема, Планом дій визначено, що однією з умов запровадження безвізового режиму для громадян України є прийняття Україною комплексного антидискримінаційного законодавства відповідно до рекомендацій органів ООН та Ради Європи, а також забезпечення ефективного захисту від дискримінації (п. 2.4.3).

Завантажити документ (українською мовою)

Завантажити документ (англійською мовою)

Подання щодо антидискримінаційного закону та інших законодавчих ініціатив у цій сфері до Діалогу про права людини в рамках Україна-ЄС

Завантажити документ (англійською мовою)

 

Четверта доповідь про виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму

Завантажити документ (англійською мовою)

Неофіційний переклад уривку (українською мовою)

 

 

Більше статей...

  1. Україна