Україна-Рада Європи

ECRI Report on Ukraine (fourth monitoring cycle)

Adopted on 8 December 2011, published on 21 February 2012.
This report was drawn up by ECRI and covers the situation up to 23 June 2011. Any development subsequent to this date is not covered in the following analysis nor taken into account in the conclusions and proposals made by ECRI. The report focuses on implementation and evaluation. It examines the extent to which ECRI’s main recommendations from previous reports have been followed. The report also contains an evaluation of policies adopted and measures taken, as well as an analysis of new developments in Ukraine.
Document format — PDF.
Language of the document - Ukrainian.

Завантажити документ


Доповідь ЄКРН по Україні (четвертий цикл моніторингу)

Прийнята 8 грудня 2011 року, опублікована 21 лютого 2012-го.
Ця доповідь була складена Європейською комісією проти расизму та нетерпимості (ЄКРН) та містить опис ситуації до 23 червня 2011 року. Розвиток подій після цієї дати не розглядався й не враховувався у висновках та пропозиціях, розроблених Комісією. У доповіді увагу зосереджено на виконанні та оцінці, зокрема — зазначається, якою мірою було виконано основні рекомендації попередніх доповідей ЄКРН. Доповідь також містить оцінку прийнятої політики та вжитих заходів, аналізує нові тенденції в Україні.
Формат документа — PDF.
Мова документа — Українська.

Завантажити документ