Порівняльний аналіз Українського законодавства з протидії дискримінації та Канадського законодавства, а також законодавства США

 Переклад: Євгенія Закревська [1].

 (1) Аналіз законодавства Канади та можливості застосування його окремих положень в Україні.

1.1 Конституційний рівень гарантії свободи від дискримінації:

Канадська Хартія прав і свобод[2](далі «Канадська хартія» або «Хартія») є частиною Канадської конституції, і як закон Канади, що має найбільшу юридичну силу, скасовує будь-яку правову норму, що не відповідає її положенням. Гарантії рівності, передбачені статтею 15 Хартії, що діє від 17 квітня 1985, говорять, що «всі є рівними перед законом та за законом і всі мають право на рівний захист та рівне заступництво закону».

Чотири рівності: рівність перед законом, рівність за законом, рівний захист, рівне заступництво закону.

Ст. 24 Конституції України також встановлює, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Проте по-перше такий захист надається лише громадянам, по друге - жодного слова про рівний захист і рівне заступництво закону. І це принципово – оскільки фактично це позбавляє можливості застосовувати ст. 24 Конституції України як норму прямої дії.

Як відомо, щоб вважати будь-яку норму права, яка закріплює будь-яке суб’єктивне право (зокрема право на рівність) діючою, необхідні наступні компоненти:

- власне норма, яка закріплює право особи

- норма, яка встановлює відповідальність за порушення права

- механізм відновлення порушеного права та притягнення до відповідальності за його порушення;

- судова практика по застосуванню зазначеної норми.

В даному випадку ми бачимо, що стосовно двох останніх компонентів жодної рівності Конституцією не передбачено.

 

Детальніше...