Посібники

Звіт "Політичні партії та національні меншини в оцінках експертів"

Звіт стосується оцінки забезпечення політичного представництва національних меншин та етнічних спільнот у парламенті України, потреб врахування питань представництва у законодавстві про вибори, оцінці діяльності парламентських політичних партій стосовно забезпечення інтересів меншин, етнічних спільнот, що проживають в Україні.

 Авторка: Юлія Тищенко

 Завантажити документ

 

Посібник з проведення кампаній Міжнародної Амністії

Члени організації проводять кампанії на захист прав людини вже понад 35 років. У посібнику зібрано приклади з практичного досвіду активістів. Тут висвітлено особливості всіх складових роботи Міжнародної Амністії. Посібник буде корисний для всіх, хто бере участь у правозахисному русі.

Завантажити документ

 

Термінологічний глосарій у галузі прав людини та сфері протидії дискримінації

Глосарій уміщує актуальну термінологію, що прямо або опосередковано стосується галузі прав людини та сфери протидії дискримінації.Глосарій адресовано активістам правозахисного руху, працівникам правозахисних організацій, соціологам, юристам, журналістам, політологам, іншим фахівцям.

 Автори: Шеремет С., Пономарьов С.

 Завантажити документ

 

 Дискримінація в Україні - проблеми та перспективи їх подолання

Аналітичний звіт підготовлено в рамках проекту "Суспільство та проблеми захисту від дискримінації: експертний погляд", який виконується Українським незалежним центром політичних досліджень за підтримки Міжнародного фонду "Відродження". Висловлені в ньому думки є авторськими і не обов’язково відображають погляди Міжнародного фонду "Відродження".

 Авторка: Наталя Беліцер

 Завантажити документ

 

 Звіт за результатами фокус-групового дослідження "Дискримінація: думки різних груп" (2012 р.)

Видання, метою якого було визначення основних питань та проблем стосовно проявів дискримінації щодо цільових груп проекту, а саме: а) представників національних меншин та етнічних спільнот; б) людей з особливими потребами; в) представників ЛГБТ-спільноти; г) осіб, які дискримінуються за віковими ознаками (ейджизм); д) представників релігійних меншин.

 Автори: Тищенко Ю., Горобчишина С.

 Завантажити документ

 

«Антидискримінаційна абетка»

Інформаційно-методичне видання, орієнтоване на дітей віком від 10 до 14 років. Містить адаптований для цього віку матеріал про права людини. Видано Вінницькою ГО «Інформаційно-просвітницький центр «ВІСЬ» в рамках інформаційно-просвітницької кампанії «Антидискримінаційна дія» під егідою Коаліції з протидії дискримінації в Україні за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

 Авторський колектив: Світлана Горобчишина (текст), Юлія Крицька (ілюстрації), Світлана Дубина (упорядкування).

Завантажити обкладинку

 Завантажити документ

 


Навчальний посібник з проблематики «мови ненависті»

На базі всіх текстів, які регулюють питання свободи вираження поглядів, а також на засадах прецедентної практики Європейського суду з прав людини та інших органів автор визначає певні параметри, за допомогою яких можна відрізняти висловлювання, які хоч і є до певної міри образливими, однак повністю захищені правом на свободу вираження поглядів, від тих, на які подібний захист не поширюється.

 Автор: Анн Вебер

Завантажити документ

 

 Протидія дискримінації за ознакою інвалідності: посібник для громадських організацій

Висвітлено міжнародні стандарти свободи від дискримінації за «оонівською» (Конвенція про права інвалідів) та Європейською (рішення Європейського суду з прав людини) системами захисту прав людини. Наведено визначення та приклади проявів дискримінації за ознакою інвалідності. Подано короткий огляд національного законодавства і механізмів захисту прав людини, які можна використовувати з метою протидії дискримінації за ознакою інвалідності.

 За редакцією Марії Ясеновської

 Завантажити обкладинку

 Завантажити документ

 

Позитивний вплив прийняття антидискримінаційного законодавства та впровадження механізмів протидії дискримінації на соціально-політичну ситуацію на прикладі країн Балкан та Центральної і Східної Європи

 Ця аналітична записка розроблена групою експертів з неурядових організацій, які працюють у сфері захисту прав людини, сприяння європейській інтеграції та захисту прав ЛГБТ-спільноти (лесбійок, геїв, бісексуалів і трансґендерів), з метою надання депутатам Верховної ради України та іншим зацікавленим об’єктивної інформації про досвід країн Балкан, Центральної та Східної Європи із впровадження механізмів протидії дискримінації громадян, зокрема за ознакою сексуальної орієнтації.

 Авторський колектив: Богдан Глоба, Зорян Кісь, Олена Шевченко, Юрій Франк

Завантажити документ

 

Посилення спроможностей адвокатів та правозахисників щодо реалізації на національному рівні положень Європейської конвенції з прав людини та Європейської соціальної хартії (переглянутої)

 У Посібнику висвітлюється судова практика Європейського Суду з прав людини з справ по забороні дискримінації, які передбачені Європейською Конвенцією з прав людини (ЄКПЛ, Стаття 14) та Протоколом № 12 до Конвенції. Протокол № 12 розширює заборону дискримінації і створює гарантії рівності у користуванні будь-якими правами, включаючи права, передбачені національним законодавством держав-членів Ради Європи, в тому числі і України. У своїх рішеннях щодо порушення Статті 14 ЄКПЛ, Європейський Суд з прав людини посилається на тлумачення дискримінації, яке було викладено у справі Вілліс проти Сполученого Королівства, а саме, що дискримінація – це є «різне ставлення до людей, без об’єктивного чи належного обґрунтування,  які знаходяться у порівняно однокових ситуаціях». Посібник розрахований на юристів-практиків та правозахисників, які ведуть справи у національних судах з протидії дискримінації та подають скарги до Європейського суду з прав людини.

Авторський колектив: Ерік Фрінберг, Мортен К’ярум

 Завантажити документ

 

Навчальний посібник "Запобігання дискримінації - кращі практики та поради"

 Ця аналітична записка розроблена групою експертів з неурядових організацій, які працюють у сфері захисту прав людини, сприяння європейській інтеграції та захисту прав ЛГБТ-спільноти (лесбійок, геїв, бісексуалів і трансґендерів), з метою надання депутатам Верховної ради України та іншим зацікавленим об’єктивної інформації про досвід країн Балкан, Центральної та Східної Європи із впровадження механізмів протидії дискримінації громадян, зокрема за ознакою сексуальної орієнтації.

 Авторський колектив: Ірина Федорович, Олександра Свердлова

 Завантажити документ

 

Буклет "Універсальний дизайн: практичні поради для кожного"

 У буклет включені поради та приклади застосування принципів Універсального Дизайну та критеріїв доступності у різних сферах життя. 

 Авторський колектив: Ірина Виртосу, Тетяна Печончик

 Переглянути документ

 

 "Судове вирішення справ у спорах, пов’язаних із гендерною дискримінацією: збірка кращих практик"

 У виданні наводиться огляд практики різноманітних судових інстанцій з вирішення спорів, пов’язаних із гендерною дискримінацією. Серед судових інституцій, рішення яких включено до збірки, – Європейський суд з прав людини, Комітет ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок, Суд Європейського Союзу, Верховний Суд США, Верховний Суд Канади, суди України. Увазі читачів представлено найбільш знакові справи, які дозволяють проілюструвати підходи відповідних судових інституцій до розгляду й вирішення відповідної категорії справ.

 Авторський колектив: Олена Уварова, Марія Ясеновська

Завантажити документ