Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності роботодавців за прояви дискримінації у сфері праці)

Законопроектом пропонується запровадити адміністративну відповідальність за будь-яку дискримінацію у сфері праці, у тому числі при прийнятті на роботу, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їхніх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання, якщо це прямо не передбачено законом.

Перейти

Проект Закону про Концепцію державної етнонаціональної політики України

Концепція державної етнонаціональної політики має дати правотворцям, державним службовцям єдине розуміння принципів, цілей, напрямів державної етнонаціональної політики. Тим самим буде поставлено заслон появі суперечливих положень у законах і, особливо, у підзаконних актах, довільному тлумаченню на місцях сутності політики держави щодо національної більшості і національних меншин.

Перейти

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про відпустки" щодо надання оплачуваної соціальної відпустки батькові новонародженої дитини

Метою законопроекту є посилення державної охорони сім'ї та зміцнення піклування з боку чоловіка за дружиною й новонародженою дитиною, шляхом наділення чоловіків правом на отримання соціальної оплачуваної відпустки у зв’язку з народженням дружиною дитини, тривалістю 14 календарних днів.

Перейти

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо недопущення усиновлення іноземцями дітей, які є громадянами України)

Законопроект розроблено з метою забезпечення реалізації однієї  із основних функцій держави, яка передбачена Конституцією України, а саме:  охорона дитинства як стратегічний загальнонаціональний пріоритет з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя. 

Перейти

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" (щодо запровадження інклюзивної дошкільної освіти)

Необхідність прийняття законопроекту обумовлюється потребою розвитку інклюзивної освіти та забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на якісну освіту. Прийняття законопроекту передбачає створення правових передумов для формування нової філософії державної політики щодо дітей з особливими освітніми потребами, а також приведення українського законодавства у відповідність до міжнародних договорів у сфері прав людини, реалізації та поширення моделі інклюзивного навчання дітей у дошкільних навчальних закладах.

Перейти

Більше статей...

  1. Проект Закону про внесення змін до статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо відповідальності роботодавця за порушення законодавчо встановлених вимог про здійснення рівної оплати праці жінок і чоловіків)
  2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"
  3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні
  4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні
  5. Проект Постанови про внесення змін до Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон"