Проект Закону про внесення змін до статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо відповідальності роботодавця за порушення законодавчо встановлених вимог про здійснення рівної оплати праці жінок і чоловіків)

Проектом закону пропонується внести зміни до статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачивши відповідальність роботодавця за порушення законодавчо встановлених вимог про здійснення рівної оплати праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці.

Перейти

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"

Прийняття законопроекту обумовлене необхідністю усунення із законодавства дискримінаційної норми, якою звужено право військовослужбовців строкової служби на призначення і виплату одноразової грошової допомоги у разі настання інвалідності лише до випадків, якщо така настала в період проходження військової служби або не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби.

Перейти

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні

Законопроект розроблено для  захисту насамперед  прав українських громадян та з метою врахування міжнародних стандартів та рекомендацій у сфері захисту прав та свобод людини і громадянина, а також зауважень до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», висловлених експертами Європейського Союзу та Ради Європи.

Перейти

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні

Законопроект розроблено з метою врахування міжнародних стандартів та рекомендацій у сфері захисту прав та свобод людини і громадянина, а також зауважень до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», висловлених експертами Європейського Союзу та Ради Європи щодо: визначення термінів, які вживаються у Законі; розширення переліку ознак, дискримінація за якими забороняється; сфери дії Закону; форм дискримінації; повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Перейти

Проект Постанови про внесення змін до Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон"

Законопроект розроблено з метою реалізації права громадян України  на національне самовизначення. Законопроектом пропонується передбачити можливість за бажанням громадянина вносити в паспорт дані про його національність.

Перейти