Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні"

Цей Закон визначає організаційно-правові засади запобігання та протидії дискримінації з метою забезпечення рівних можливостей щодо реалізації прав і свобод людини та громадянина.

Перейти