Звіт за результатами 5 запитань органам влади стосовно виконання Закону України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні"

Автор: Юлія Тищенко

Минуло більше року після набуття чинності Законом України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" (далі– Закон), який визначає організаційно-правові засади запобігання та протидії дискримінації з метою забезпечення рівних можливостей щодо реалі-зації прав і свобод людини та громадянина. Так, 6 вересня Верховна Рада України ухвалила цей закон у цілому, а 5 жовтня 2012 року він набув чинності. Документом, зокрема, встанов-люється, що дискримінація– це рішення, дії або бездіяльність, спрямовані на обмеження або привілеї стосовно особи та/або групи осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, ре-лігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, якщо вони унеможливлюють визнання і реалізацію на рівних підставах прав і свобод людини та громадянина.

Завантажити

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4