ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА

«КОАЛІЦІЯ З ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ В УКРАЇНІ»

Немає щастя без свободи. Немає справедливості без рівності.

Статус. Коаліція з протидії дискримінації в Україні (КПД) була заснована 5 квітня 2011 року як всеукраїнська недержавна громадська правозахисна ініціатива шляхом підписання українськими неурядовими організаціями спеціального Меморандуму.

15 липня 2012 року прийнято рішення про перетворення КПД на спілку, що об’єднує неурядові організації та індивідуальних експертів, згуртованих довкола цінностей прав людини та які беруть участь у справі подолання дискримінації в Україні.

Діяльність Коаліції спрямовано на:

• реальне забезпечення в Україні принципу громадянської рівності для всіх людей, незалежно від певних соціальних чи індивідуальних ознак, визнаних у міжнародному, європейському та національному праві підставами для захисту від дискримінації;
• розвиток, розширення та вдосконалення системи захисту прав і свобод людини в Україні;
• протидію спробам необґрунтовано та несправедливо обмежити права певних категорій громадян;
• викорінення такого явища, як дискримінація, із суспільного життя;
• дальший розвиток правозахисного руху та громадянського суспільства;
• представництво, реалізацію та захист інтересів своїх організацій-учасниць.

Коаліція має чотири основні завдання:

1) сприяння прийняттю комплексного антидискримінаційного закону, що покликаний конкретизувати та розвинути нормативно-процесуальні основи протидії дискримінації в Україні;
2) уніфікація базової термінології у сфері протидії дискримінації в межах правового поля України та приведення її у відповідність до права Європейського Союзу;
3) сприяння включенню до національного законодавства широкого, але при цьому відкритого переліку експліцитно визначених антидискримінаційних ознак, які відповідають вимогам часу;
4) покращення знань і практичних навичок представників різних соціальних і професійних груп у сфері просування антидискримінаційних ініціатив.

Ознаки, за якими Коаліція пропонує заборонити дискримінацію:

1) раcа та колір шкіри (термін «раса» вживається з метою забезпечення захисту від дискримінації особам, які помилково вважаються такими, що належать до певної раси; будь-які теорії, що засновані на існуванні різних «рас» або намагаються виокремити та розрізнити «раси», заперечуються);
2) етнічне походження;
3) мова спілкування;
4) громадянство;
5) стать (дискримінація за ознакою статі включає в себе, поміж іншим, дискримінацію за ознаками вагітності, народження дитини або догляду за дитиною);
6) вік;
7) сексуальна орієнтація (сексуальна орієнтація означає гетеросексуальну, гомосексуальну та бісексуальну орієнтацію та відповідну сексуальну поведінку);
8) ґендерна ідентичність (дискримінація за ознакою ґендерної ідентичності означає дискримінацію з причини бажання особи змінити стать або за фактом зміни статі);
9) стан здоров’я (в тому числі ВІЛ-статус);
10) інвалідність (означає дійсну або приписувану особі наявність значних функціональних обмежень унаслідок фізичної або психічної хвороби або певної генетичної вади, що існує тепер, існувала попередньо, може з’явитися в майбутньому);
11) релігійні вірування (означають сповідування будь-якої традиційної релігії, нетрадиційного вірування або подібного за природою філософсько-світоглядного переконання, а також належність до релігійної общини або організації);
12) політичні та інші переконання;
13) соціальний стан;
14) майновий стан;
15) сімейний стан (означає шлюбний статус, перебування у фактичному шлюбі або спільне проживання та піклування про дітей або батьків, уключаючи онуків, діда, бабу, всиновлювача, всиновлюваного та інших родичів, у тому числі тих, хто знаходиться на утриманні через вік або наявність інвалідності);
16) місце проживання;
17) рід занять;
18) належність до політичних партій, об’єднань громадян або профспілок;
19) наявність судимості, досвід перебування в місцях позбавлення волі;
20) інші антидискримінаційні ознаки, визначені законодавством України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або документами міжнародного права, які не вимагають ратифікації.

Засади участі у Коаліції. Учасниками КПД можуть бути всі зацікавлені організації громадянського суспільства України та індивідуальні експерти, що поділяють засади діяльності Коаліції, викладені в засадничому Меморандумі.

Організації громадянського суспільства вступають до Коаліції на підставі відповідного рішення свого керівного органу та при наданні принаймні однієї рекомендації. Індивідуальні експерти для вступу до КПД подають мотивовану заяву разом із резюме, що засвідчує їхній експертний статус (зі списком релевантних публікацій, наприклад).

Чисельність Коаліції: станом на 28 серпня 2012 року Меморандум Коаліції підтримано представниками 34 неурядових організацій. Розпочато процес підтвердження участі в КПД організацій громадянського суспільства та індивідуальних експертів шляхом подання документів щодо формального членства у Коаліції.

Керівництво Коаліцією здійснює Координаційна рада, яка складається з трьох співголів Коаліції і які мають обрати з-поміж себе голову Коордради:
• БОЯРСЬКИЙ Назарій Федорович, провідний експерт Громадської організації «Центр громадянських свобод»: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
• ДУБИНА Світлана Антонівна, Голова правління Вінницької громадської організації "Інформаційно-просвітницький центр "ВІСь": Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
• ФЕДОРОВИЧ Ірина Юріївна, координаторка проекту «Без кордонів» Центру «Соціальна дія»: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
З липня 2011 до липня 2012 року координатором Коаліції виступав ПОНОМАРЬОВ Сергій Юрійович, керівник Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молодіжний правозахисний центр», який нині перейшов на роботу до секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Інтернет-ресурс: www.AntiDi.org.ua

Ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Секретар Коаліції: ШЕРЕМЕТ Святослав Павлович, +380 (44) 451 72 17, +380 (50) 315 54 57.

Ласкаво просимо приєднуватися до ініціатив Коаліції!

Діяльність Коаліції підтримується Міжнародним фондом «Відродження».