АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО В УКРАЇНІ:
короткий огляд історії формування та позиція Коаліції з протидії дискримінації

Для кожної людини надзвичайно важливим є те, щоб вона могла відчувати себе рівноправною у порівнянні з іншими в своїй державі. З цією метою ст. 24 Конституції України гарантує усім рівність перед законом та заборону дискримінації. Проте самої норми Конституції замало, адже має існувати спеціальне законодавство, яке б передбачало механізми захисту громадян від дискримінації. В Україні за 21 рік незалежності кілька разів поставало питання створення такого законодавства, але до 2012 року до прийняття окремого закону справа так і не доходила, попри значну суспільну необхідність та численні рекомендації.

Тематика антидискримінаційного законодавства актуалізувалася з підписанням у 2010 році документа «Безвізовий діалог між Україною та Європейський Союз: План дій з лібералізації візового режиму». Один із основних пунктів Плану сформульований наступним чином: «Ухвалення всеохоплюючого антидискримінаційного законодавства, як рекомендовано моніторинговими органами ООН та Ради Європи, для забезпечення ефективного захисту від дискримінації». Цей сприятливий збіг обставин уможливив постановку питання про комплексний антидискримінаційний закон на порядок денний діяльності українського уряду.

Активність громадянського суспільства у сфері протидії та захисту від дискримінації отримала потужний поштовх після створення Коаліції з протидії дискримінації (КПД). Ця всеукраїнська недержавна громадська правозахисна ініціатива була заснована шляхом підписання українськими неурядовими організаціями спеціального Меморандуму 5 квітня 2011 року.

Діяльність КПД спрямована на реальне забезпечення в Україні принципу громадянської рівності для всіх людей, незалежно від певних соціальних чи індивідуальних ознак; розвиток, розширення та вдосконалення прав і свобод людини в Україні; протидію спробам несправедливо обмежити права певних категорій громадян; викорінення такого явища, як дискримінація, із суспільного життя. Станом на 1 жовтня 2012 року до складу КПД входять 34 організації.

5 червня 2012 р. Верховна Рада України VI скликання прийняла в першому читанні за основу проект Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» (реєстраційний номер 10468), внесений на розгляд парламенту Кабінетом Міністрів України 14 травня 2012 р. На жаль, при розробці цього законопроекту в уряді (а саме — в Міністерстві юстиції України) не було враховано багатьох принципових аспектів антидискримінаційного законодавства, які пропонувала і на яких наполягала КПД2 та інші представники громадянського суспільства.

6 вересня 2012 р. Верховна Рада схвалила зазначений законопроект у другому читанні, а 28 вересня його підписав Президент. Після прийняття законопроекту Верховною Радою КПД оприлюднила свою заяву з аргументацією на користь того, що в такому вигляді Закон підписувати не варто, бо він містить надто багато недоліків та не доопрацювань; Коаліція запропонувала Президентові України повернути цей законодавчий акт з поправками до парламенту, наголосивши важливість цього Закону для перспектив підписання Угоди про асоціацію між нашою державою і Євросоюзом. Тим не менш 4 жовтня Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» набрав чинності.

Наразі КПД налагоджує співпрацю з органами державної влади та спрямовує свої зусилля на лобіювання внесення змін до даного закону та інших законодавчих актів. Ці зміни, зокрема, мають стосуватись наступного: приведення визначення дискримінації та її видів у відповідність до міжнародних стандартів з прав людини; розширення переліку антидискримінаційних ознак (зокрема, включення до їх числа різних вразливих груп); створення реального механізму захисту фізичних і юридичних осіб від дискримінації в Україні; чітке законодавче закріплення відповідальності органів влади у галузі протидії дискримінації; передбачення права громадських об’єднань ініціювати розгляд справ у суді в суспільних інтересах за умови відсутності потерпілого та вимогу сумісного доказування; розробку докладного блоку змін до законодавства України.