Регламент Антипремії "Дискримінатор року"

ЗАТВЕРДЖЕНО

09 жовтня 2014 р. Координаційною Радою
Всеукраїнської правозахисної спілки
«Коаліція з протидії дискримінації в Україні»
(протокол №4)

Внесено зміни 21 листопада 2014 р. Координаційною Радою
Всеукраїнської правозахисної спілки
«Коаліція з протидії дискримінації в Україні»
(протокол №5) 

Регламент 
щорічної антипремії 
Коаліції з протидії дискримінації в Україні
«Дискримінатор року»

1.    Основні положення

1.1.  Антипремія «Дискримінатор року» (надалі – «Антипремія») – всеукраїнська щорічна антипремія, що присуджується особам та організаціям за найбрутальніше порушення принципів рівності та недискримінації.

1.2.  Антипремія заснована Коаліцією з протидії дискримінації в Україні (надалі – «КПД»).

1.3.  Мета Антипремії – привернути увагу до проблеми нерівності та дискримінації та показати реальні загрози на шляху забезпечення в Україні принципу рівності та недискримінації для всіх людей.

1.4.  Антипремія є некомерційним проектом. Жодні ініціативи чи рішення, пов’язані з премією, не можуть бути спрямовані на отримання прибутку жодним з організаторів ініціативи, членів журі чи спонсорів премії. Спонсори премії не мають права впливати на прийняття рішень у будь-якій номінації.

1.5.  Антипремія є неполітичним проектом. Хоча Конкурсною Комісією можуть і будуть оцінюватися певні ініціативи чи рішення, які є продуктами політичного процесу, а також дії осіб, чиї політичні вподобання є загальновідомими, проте всі рішення Конкурсної Комісії стосуються лише самих ініціатив (рішень чи дій) і ніяк не віддзеркалюють ставлення членів Конкурсної Комісії до політичних поглядів номінантів чи лауреатів.

1.6.  Антипремія присуджується за найбільш брутальні порушення принципів рівності та недискримінації, що мають загальнодержавне значення, та сталися в період з 1 листопада попереднього року до 1 листопада поточного року.[1]

1.7.  Антипремією відзначаються лише дії чи бездіяльність, які стосуються українського суспільства й відбуваються на території України. 

1.8.  Символ Антипремії – шори - ремінна кінська упряж із шлеєю та посторонками; бокові щитки на вуздечці, прикріплені біля очей коня для того, щоб він не лякався. У переносному значенні - штучно створена ширма, те, що заважає розуміти суть чого-небудь.

2.    Організаційний комітет Антипремії 

2.1.  Організаційний комітет Антипремії забезпечує вирішення всіх фінансових та організаційних питань, пов‘язаних із затвердженням складу Конкурсної комісії та її діяльністю, затвердженням додаткових номінацій, висуванням номінантів, виготовленням відповідних відзнак та сертифікатів номінантів і лауреатів премії, процедурою нагородження тощо.

2.2.  Організаційний комітет Антипремії формується шляхом самовисування бажаючих та затверджується Координаційною радою КПД.

2.3.  Організаційний комітет обирає поміж членів/членкинь Голову.

3.    Конкурсна Комісія по присудженню Антипремії

3.1.  Завданням Конкурсної Комісії є щорічне визначення лауреатів Антипремії в номінаціях, визначених цим Регламентом та Оргкомітетом Антипремії.

3.2.  Конкурсна комісія складається з 5 осіб.

3.3.  До Конкурсної комісії можуть запрошуватися відомі громадські діячі.

3.4.  До Конкурсної комісії не можуть входити особи, які знаходяться на службі в державних органах чи органах місцевого самоврядування.

3.5.  Склад Конкурсної комісії затверджується Організаційним комітетом після погодження з Координаційною радою КПД.

3.6.  Конкурсна комісія припиняє свої повноваження після вручення Антипремії.

3.7.  У своїй діяльності члени Конкурсної Комісії незалежні й підкоряються лише власному сумлінню та цьому Регламенту.

3.8.  Рішення Конкурсної Комісії є остаточним рішенням щодо присудження Антипремії.

3.9.  Рішення Конкурсної Комісії з присудження Антипремії оформлюються протоколом, який підписується Головою Конкурсної Комісії.

3.10.  Рішення Конкурсної Комісії приймаються на закритому засіданні шляхом відкритого рейтингового голосування. Думки, висловлені під час обговорення рішення, та відомості щодо голосування кожного члену/членкині Конкурсної Комісії є конфіденційною інформацією й розголошенню не підлягають.

3.11.  Не допускається оприлюднення будь-якої інформації, яка стосується рішення Конкурсної Комісії, до офіційного оприлюднення рішення.

3.12.  Антипремія вручається в наступних номінаціях:

-    Найбільш дискримінаційне висловлювання («Язик мій – ворог мій»)

-    Найбільш дискримінаційний вчинок

-    Найбільш небезпечна законодавча ініціатива, що може призвести до дискримінації

4.    Процедура номінації на Антипремію

4.1.  Номінувати на отримання Антипремії може будь-яка фізична чи юридична особа.

4.2.  Номінантом Антипремії може бути будь-який орган державної влади чи місцевого самоврядування, їхня посадова особа чи інша юридична особа або її посадова особа, публічні особи, фізичні особи.

4.3.   У заявці на Антипремію необхідно вказати:

-    прізвище, ім’я, по-батькові та контакти особи, яка подає заявку (включно з контактними телефонами та адресою електронної пошти);

-    повну назву органу чи юридичної особи або прізвище й ім‘я посадової чи публічної особи, яка номінується;

-    виклад фактів, які заявник/заявниця вважає дискримінаційними;

-    назву номінації, на яку висувається домінант.

4.4.  До заявки додаються документи, посилання тощо, що підтверджують факт наявності обставин, що на думку заявника/заявниці є дискримінаційними.

4.5.  Заявки на присудження Антипремії приймаються з дня оголошення про прийняття заявок до 1[2] листопада кожного року та способами, вказаними в оголошенні на web-сайті КПД ( http://antidi.org.ua/)

4.6.  Відкликання заявки не є підставою для зняття номінанта з конкурсу. Остаточне рішення приймається Конкурсною Комісією.

4.7.  Інформація про усі отримані заявки передається Оргкомітетом до Конкурсної Комісії.

5.    Процедура вручення Антипремії

5.1.  Вручення Антипремії відбувається 16 листопада[3] кожного року. Процедуру вручення Антипремії визначає Оргкомітет.

5.2.  Інформація про результати конкурсу та лауреатів Антипремії оголошуються способом, який визначає оргкомітет Антипремії (прес-конференція, урочисте вручення тощо).

5.3.  Усім номінантам та заявникам надсилається письмове запрошення прибути на церемонію оголошення лауреатів Антипремії.

5.4.  Лауреати отримують шори та ганебні дипломи, а також літературу у сфері прав людини та недискримінації. У разі, якщо лауреати не прибули на церемонію вручення, шори та дипломи їм надсилаються поштою.

5.5.  Права лауреатів Антипремії:

-     виступити на церемонії оголошення лауреатів в межах Регламенту, визначеного Оргкомітетом;

-    отримати від КПД безкоштовні консультації щодо покращення ситуації з дотриманням принципів рівності та недискримінації. 

6.    Порядок прийняття Регламенту та внесення до нього змін

6.1.  Регламент приймається рішенням Координаційної Ради КПД.

6.2.  Зміни до Регламенту вносяться за письмової ініціативи будь-якої особи рішенням Координаційної Ради КПД.

6.3.  Регламент та зміни до нього оприлюднюються Оргкомітетом негайно після прийняття Координаційною Радою КПД.[1] В 2014 році приймаються заявки щодо подій, які стались до 30 листопада включно.
[2] В 2014 році заявки приймаються до 30 листопада.
[3] В 2014 році Премія вручається до Міжнародного дня прав людини – 10 грудня.

 

 Завантажити Регламент Антипремії