СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ ДІЯЛЬНОСТІ КОАЛІЦІЇ 

1) Просування ідеї рівності у суспільстві

2) Формування правових та інституційних інструментів і механізмів забезпечення рівності

3) Розвиток організаційної спроможності Коаліції

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОАЛІЦІЇ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО СТРАТЕГІЧНИХ ВЕКТОРІВ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1) Просування ідеї рівності у суспільстві

 1.1. Формування громадської думки щодо визнання проблеми дискримінації.

1.2. Проведення антидискримінаційної інформаційної кампанії.

1.3. Здійснення просвітницької роботи, зокрема підготовка та видання навчально-методичних матеріалів.

2) Формування правових та інституційних інструментів і механізмів забезпечення рівності

2.1. Розробка, вдосконалення та лобіювання антидискримінаційного законодавства.

2.2. Моніторинг законотворчої діяльності та протидія прийняттю дискримінаційних нормативно-правових актів.

2.3. Вилучення дискримінаційних норм із чинного законодавства та інших нормативно-правових актів.

2.4. Моніторинг виконання антидискримінаційного законодавства в Україні.

2.5. Участь в обговоренні проектів державних доповідей у галузі прав людини, систематична підготовка альтернативних доповідей для релевантних міжнародних структур.

2.6. Моніторинг виконання вимог щодо протидії дискримінації, які містяться в Угоді про асоціацію України з ЄС та Плані дій з лібералізації Євросоюзом візового режиму для України, участь в імплементації цих вимог, запровадження найкращих європейських практик захисту від дискримінації.

2.7. Моніторинг виконання міжнародних рекомендацій Україні у сфері протидії дискримінації.

2.8. Співпраця у протидії дискримінації з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та іншими державними інституціями, відповідальними за протидію дискримінації.

2.9. Прийняття позиційних документів Коаліції з окремих питань у сфері протидії дискримінації.

2.10. Навчання та інформування юристів, правозахисників, органів державної влади та місцевого самоврядування з питань застосування антидискримінаційного законодавства та інших засобів забезпечення рівності.

2.11. Напрацювання правозастосовної практики у сфері захисту від дискримінації.

2.12. Розробка та просування антидискримінаційних практик у приватному секторі.

3) Розвиток організаційної спроможності Коаліції

3.1. Вдосконалення політик і процедур Коаліції.

3.2. Створення та впровадження PR-стратегії, зокрема вдосконалення та актуалізація елементів бренду Коаліції.

3.3. Забезпечення присутності Коаліції в інформаційному просторі.

3.4. Розвиток партнерської мережі, що включатиме співпрацю з владою та організаціями громадянського суспільства на національному й міжнародному рівнях.

3.5. Залучення до Коаліції нових учасників.

3.6. Розвиток потенціалу організацій-учасниць та індивідуальних членів і членкинь Коаліції